Stanko Patarčić

Rođen u Subotici 20.10.1971. godine. Tokom osnovnoškolskog obrazovanja svirao je u tamburaškoj sekciji, nekoliko puta je nastupao i sa Subotičkim tamburaškim orkestrom. Sa 16 godina prvi put seda za komplet bubnjeva i tako otkriva svoju ljubav prema tom instrumentu, koju je gotovo sigurno, nasledio od oca Nikole Patarčića koji je 60-tih godina 20. veka bio aktivni član omladinskog orkestra tada osnovanog festivala „Omladina“. Otac Nikola je pored bubnjeva, svirao i kontrabas.

U 18-toj godini (29.11.1989) dolazi do velike promene u njegovom životu kada je primljen na mesto bubnjara u tada veoma popularnoj grupi „Čokoladno srce“. U septembru 1990 odlazi na odsluženje vojnog roka u tada još uvek postojećoj zajedničkoj državi Jugoslaviji. Nakon odsluženja, grupa Čokoladno srce se raspala, i nastala je grupa Amor, koja je imala nekoliko radnih angažmana u Subotici i okolini. U to vreme svake nedelje je išao na probe u OKUD „Mladost“, gde je radio Feldi Jeno – Jencika, poznati multiinstrumentalista i aranžer orkestra.       

Krajem 90-tih godina (1998), na poziv Danijela Davčika, gitariste, pevača i kompozitora u grupi „Rok terapija“ počinje da radi kao tonski snimatelj u dopisništvu RTS-a. Iste te godine osniva se grupa „Perpetuum Mobile“, u kojoj je ostao angažovan kao „time keeper“ sve do danas.

Tokom svih godina muziciranja, i maštanja o tome da će jednog dana, sigurno upisati muzičku akademiju, sreća mu se osmehnula, pa je 2013-te, prilikom proširenja, bio primljen na Odsek za jazz i popularnu muziku na FMU u Beogradu. Akademiju uspešno završava 2018-te godine u klasi profesora Miroslava Karlovića, koji je bio, i još uvek je, alfa i omega za bubnjeve i udaraljke na ovim prostorima, te tako dobija zvanje Master muzički umetnik.

Tokom karijere, bio je stalni, a i povremeni član nekoliko grupa. Hronološki gledano, to su:

Čokoladno srce, Amor, Rok terapija (na samom kraju), Vladimir Erdeg Meda, Etnokor, Perpetuum mobile, Nevergreen, Impro trio (sa Gordanom Vidaković), Amok, Money Money-tribute grupe ABBA pod vođstvom dirigenta Maćaša Murenjija, X-periment trio, Saša Vidicki, Ljudske potrebe,  50 godina festivala Omladina (2011), Z-terra.

Od 2010.godine radi kao nastavnik individualne nastave bubnjeva i lider malih ansambala u udruženju građana „Junior Muzički Studio“.

Trenutno je zaposlen kao nastavnik muzičke kulture u OŠ „Sečenji Ištvan“, gde vodi i udaračku sekciju „Rhythmics“ (Ritmiks) sa učenicima viših razreda, koja je nastupila na nekoliko događaja u Subotici.