Cadabra

Muzika Cadabre je rezultat pokušaja da se u formu muzičkog sadržaja uobliči sveukupna energija vremena kojem pripadamo i prostora u kojima živimo. Raznolikim spektrom boja, atmosfera i zvukova Cadabra pokušava da komunicira sa svojim okruženjem. Cadabra je osnovana 2004. godine u Subotici. Iz rane faze rada ansambla u kojoj su mahom obrađivane sefardske pesme u slobodnoj improvizovanoj formi, ostao je jedan koncertni album pod nazivom „Vedre noći”. U novijem periodu ansambl je krenuo u pravcu oblikovanja autorske muzike. Uz korišćenje poezije kao izvorišta novih pesama, okupljajući muzičare jazz miljea, težište je sada stavljeno u prvom redu na izrazito upečatljiv vokal Olje Njaradi, koja svojim glasom zaokružuje zvučnu sliku Cadabre, inače u osnovi baziranu na improvizacijama i slobodnim muzičkim dijalozima. Sloboda, neposrednost i kreativno muziciranje karakterišu i novi album snimljen tokom 2011. godine pod nazivom „Ljudi i obale”.
Sadašnju postavu sačinjavaju: Miroslav Jovančić – violin, Olja Njaradi – vocal,  Zoran Dukić – guitar, Armand Mesaroš – bass, Goran Evetović – drums

Cadabra 2013

Kroz sastav su od osnivanja prošli:

Valentina Simon (vocal)
Miroslav Jovančić (violin)
Varadi Aranka (accordion)
Geza Kučera jr (sax)


So maki sum se rodila

Drugi san

Na Ivanjsko veče

Tigar

Na obali noću

Dolaze dani

Sanjam

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*