Iskon

 GRUPA “ISKON” JE OSNOVANA U LETO 2001 GODINE U SUBOTICI, SA IDEJOM DA IZVORNIM PESMAMA IZ RAZLIČITIH KRAJEVA SRBIJE I BALKANA DA NOVI SJAJ I TIME IH SAČUVA OD ZABORAVA. OSNOVU MUZIKE ANSAMBLA “ISKON” ČINE BOGATI BALKANSKI MUZIČKI STILOVI, SPECIFICNI I UPEČATLJIVI ŽENSKI GLASOVI I SVIRANJE NA TRADICIONALNIM INSTRUMENTIMA. ARANŽMANE ZA GRUPNO IZVOĐENJE PRIPREMAJU NA OSNOVU MUZIKOLOŠKIH I TERENSKIH TONSKIH ZAPISA. IZA NJIH SU BROJNI NASTUPI, KAKO U SRBIJI TAKO I U INOSTRANSTVU, OD KOJIH SE IZDVAJAJU : UČESCE NA FESTIVALU MLADIH- LITOCHORO (GRČKA), NA FESTIVALU EVROPSKE MUZIKE – ANKARA (TURSKA), NA FIMU FESTIVALU – BELFORT (FRANCUSKA), NA TRGOVIMA U BUDIMPEŠTI I SEGEDINU (MAĐARSKA)… DOBITNICI SU SPECIJALNOG PRIZNANJA-NAGRADE „ DR FERENC BODROGVARI “ ZA DOPRINOS U KULTURI SUBOTICE U 2005. GODINI . CELOKUPNI REPERTOAR GRUPE „ISKON“ ČINE IZVORNE PESME SA PROSTORA SRBIJE I BALKANA, VELIKIM DELOM SA KOSOVA I METOHIJE. DANAS U SVOM REPERTOARU IMAJU PREKO 70 PESAMA KOJE GOVORE O RAZLIČITIM SEGMENTIMA ŽIVOTA SRPSKOG NARODA U NEKOLIKO VEKOVA UNAZAD (ŽETELAČKE, SVATOVSKE, LJUBAVNE PESME, PESME O ŽIVOTU ZA VREME TURSKE VLADAVINE NAD SRBIJOM, PESME O SREĆI I ŽALOSTI….) BAKOS……. ANSAMBL “ISKON” VODI NEIZMERNA LJUBAV PREMA MUZICI, DRUŽENJU I UPOZNAVANJU DRUGIH KULTURA, STO IH ODRŽAVA U STALNOM RADU I POSTOJANJU… ČLANOVI GRUPE ISKON SU:

VUKSANOVIĆ  JOVANA – vokal
LAZIČIĆ TATJANA – vokal
BALŠA PEŠIKAN – violina, saz
DEJAN ANĐELOVIĆ – frule, tarabuka
OGNJEN ŠUĆUR – tapan
LEONID PILIPOVIĆ – makedonska tambura, tarabuka
SRĐAN SIMIJANOVIĆ – ut

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=-RkhAMbAnt0[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=bVeo-j6SgQY[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=FPMgYhsGG0o[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=wvEXiNx37ug[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=NL1CJolvNSU[/youtube]

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*