Aleksandar Jančikin Aca

Jedan od osnivača festivala „OMLADINA“ rođen je u Kanjiži 12. jula 1919. godine. Od malih nogu je, bio je član Sokolskog društva, koje je bilo dobro organizovano te je pored fizičke aktivnosti –gimnastike, negovalo i kulturne aktivnosti: muzičku i dramsku sekciju.

Aleksandar-Jancikin-1
Aca je vremenom postao odličan gimnastičar, ali je isto tako učestvovao u nekim dramskim predstavama Dramske sekcije. Osim toga, bio je član narodnog i zabavnog orkestra. Starešine Sokola su u njemu videle potencijale koje treba razvijati, pa su ga slale u Suboticu gde se u okviru Sokolske organizacije odvijao tečaj za prednjake. Aca je sa uspehom završio tečaj i stekao zvanje prednjaka što znači – nastavnika koji će stručno voditi časove sa mladim članovima Sokola. Tako je sticao i pedagoška iskustva u radu sa mladima, a i organizaciona, jer su se u to vreme organizovale svečane akademije i Sokolski sletovi u kojima je učestvovalo nekoliko stotina izvođača.
Aleksandar-Jancikin-2Posle oslobođenja  1944. godine Aca je postao glavni organizator i sportskog i kulturnog života u Kanjiži. Već 1945. godine gradi u Parku Letnju pozornicu na kojoj se izvode pozorišni komadi. U tom istom Parku, sa svojim saradnicima gradi predivan odbojkaški teren, na kojem organizuje odbojkaške utakmice. Aca je predsednik Kulturnog društva, koje je imalo dramsku, horsku i muzičku sekciju. U osnovnoj školi je organizovao, kao nastavnik fizičke kulture, razna sportska takmičenja i javne časove – sletove, ali je u isto vreme vodio i Folkornu sekciju.
Kada je 1956. godine prešao u Suboticu, i zaposlio se kao nastavnik fizičke kulture u „Golubovoj školi“, želeo je da se uključi u amaterski rad. Sticajem okolnosti, postao je član OKUD „Mladost“ i kada se upoznao sa programom i stilom rada Društva, nije mu bilo teško, da na osnovu ranijih iskustava, počne da daje korisne predloge za bolji rad u društvu. Na osnovu inicijativa i predloga koje je davao, predložen je za sekretara OKUD „Mladost“. Tada su njegove organizacione i umetničke sposobnost došle do punog izražaja. Kasnije je imenovan za umetničkog direktora i ceo svoj radni vek je posvetio kulturno – umetničkom amaterizmu. Na njegovu inicijativu Josip Kovač, dolazi u „Mladost“ da bi formirao Zabavni orkestar, koji će predstavljati baštu iz koje će procvetati na stotine cvetova, vidljivih na  nekoliko prvih festivala „OMLADINA“. Na organizovanju festivala Aca je radio sve do 1969. godine kada je organizacija prepuštena Domu kulture i RTV Beograd.
Aleksandar Aca Jančikin je preminuo 21. januara 1996. godine.

aleksandar jancikin

01 Josip Kovac i Aleksandar Jancikin 1961
1961.
aleksandar jancikin i marika matijevic - 1962
Aleksandar Jančikin i Marika Matijević – 1962

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*