Omladina 1966

PEVAČI »ZASENJUJU« KOMPOZITORE

Na šestom festivalu izvedeno je 18 kompozicija jedanaestorice autora. Nastupio je 21 vokalni solist. Veliki broj pevača već je ranije učestvovao na »Omladinama«, a neki se javljaju po prvi put. To su: Ivana Nikolić, Mirjana Beširević, Radoslav Rukavina, Zlatko Golubović, Biserka Spevec, Mirjana Mumelaš, Igor Jakac, Vjekoslav Jut, Dragan Jović, Mihajlo Dimitrijević, Blaga Petreska, Stevan Zarić, Mahir Paloš, Kemal Monteno, Vinko Ivanović, Katarina Dorožmai, Katica Bildeg, Milan Mutavdžić, Mića Novaković, Aranjoš Balaž i Vladislav Kanić. Među kompozitorima su nagrađeni: Jerko Rošin, Petar Bahum, Slave Dimitrov, Laslo Špang, i nenagrađeni: Jovan Adamov, Kornelije Kovač, Tibor Balaž, Mihajlo Apostolski i drugi.

OTKUD TEBE ZNAM
Muzika:      Tibor Balaš
Tekst:         Tibor Balaš
Pevaju:       Mića Novaković
Vladislav Kanić

DAN KOJI PAMTIM (u izvođenju Vladislava Kanića)
DAN KOJI PAMTIM (u izvođenju Ivane Nikolić)
Muzika:       Tibor Balaš
Tekst:          Tibor Balaš
Pevaju:        Vladislav Kanić
Ivana Nikolić

IZBLEDELI SAN (u izvođenju Radoslava Rukavine)
IZBLEDELI SAN (u izvođenju Katice Bidleg)

Muzika:      Tibor Balaš
Tekst:         Tibor Balaš
Pevaju:        Radoslav Rukavina
Katica Bidleg

ŽELIM DA ZNAŠ
Muzika:       Petar Bahun
Tekst:
Pevaju:       Stevan Zarić
Kemal Monteno

TAJ GRAD
Muzika:        Jovan Adamov
Tekst:           Stevan Zarić
Pevaju:         Ivana Nikolić
Stevan Zarić

DALEKO OD TEBE
Muzika:        Jovan Adamov
Tekst:           Albertina Trbojević
Pevaju:         Marjan Mumelaš
Katica Bidleg

NE BUDI TUŽNA
Muzika:         Laslo Špang
Tekst:
Pevaju:          Vjekoslav Jut
Igor Jakac

SERENADA
Muzika:         Laslo Špang
Tekst:
Pevaju:           Kemal Monteno
Radoslav Rukavina

PRED ODLAZAK TVOJ
Muzika:        Laslo Špang
Tekst:
Pevaju:         Aranjoš Balaž
Vjekoslav Rut

TI SANJAŠ VEČERAS
Muzika:       Vladislav Kanić
Tekst:          V.Ivanović – V.Kanić
Pevaju:        Vinko Ivanović
Marija Beširević

ČUJ ME DEVOJKO
Muzika:       Vladislav Kanić
Tekst:          V.Kanić
Pevaju:        Mihailo  Dimitrijević
Dragan Jović

MOJE OBEĆANJE
Muzika:        Vladislav Kanić
Tekst:           V.Kanić
Pevaju:         Mirjana Beširević
Marjan Mumelaš

ODRASLA SI
Muzika:        Jerko Rožin
Tekst:           Vanja Kraljević
Pevaju:          Igor Jakac
Milan Mutavdžić

TI SI DEO MENE
Muzika:        Kornelije Kovač
Tekst:           Zdravko Ostojić
Pevaju:         Biserka Spevec
Mihailo Kovač

SJENA NA PLAŽI
Muzika:       Zdenko Runjić
Tekst:          Vinko Ivanović
Pevaju:         Dragan Jović
Vinko Ivanović

MORE I TI
Muzika:       Svetlana Ivanović
Tekst:          Vinko Ivanović
Pevaju:        Katarina Dorožmai
Zlatko Golubović

TI I TVOJE OČI
Muzika:        Slave Dimitrov
Tekst:           Vinko Ivanović
Pevaju:         Mirjana Beširević
Biserka Spevec

SREĆNA LJUBAV
Muzika:        Mihajlo Apostoloski
Tekst:           M.Apostolski – A.Stošić
Pevaju:         Zlatko Golubović
Mihailo Dimitrijević

 

NAGRADE:

Stručnog žirija
I   Peter Bahun („ŽELIM DA ZNAŠ)
II  Jerko Rošin („ODRASLA SI“)
III  Slave Dimitrov („TI I TVOJE OČI“)

Publike
Jerko Rošin („ODRASLA SI“)

Za najbolji tekst
Vanja Kraljević („ODRASLA SI“)

Za najvedriju melodiju
Laslo Špang („SERENADA“)

Za najmlađeg izvođača
Kemal Monteno i Radislav Rukavina

Za najboljeg izvođača
Mirjana Beširević i Milan Mutavdžić

Za najmlađeg kompozitora
– Svetlana Ivanović , 15 – togodišnja učenica

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=MSFJhnqGjg0[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=yvuZ60k9C3A[/youtube]

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*