Miroslav Jovančić

Rođen 16.marta 1962. g. u Subotici. Završio Srednju muzičku školu u Subotici, pohađao Muzičku akademiju u Novom Sadu, diplomirao na Višoj školi za likovne i primenjene umetnosti u Beogradu, a potom diplomirao na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, na odseku za slikarstvo u klasi profesora Vladimira Tomića.
Od 1992. godine radi kao likovni pedagog i kao stručni saradnik u oblastima likovne pedagogije za osnovnoškolski uzrast. 1998. godine zapošljava se kao kustos u Modernoj galeriji Likovni susret Subotica od kada sve aktivnije učestvuje u kulturnom životu grada. Učestvovao u radu nekoliko likovnih kolonija, od kojih se izdvajaju slikarska kolonija Centra za kulturnu animaciju Novi Sad, Grafička radionica u Senti, 9+1 Stara Moravica, Likovna kolonija Ludaš, Bucka Ganjo, Grafički atelje Likovnog susreta Subotica, Veranka — Baja (Mađarska), Bačka Topola…
Izlagao na brojnim izložbama u zemlji i inostranstvu (Mađarska, Velika Britanija, Slovenija, Holandija) a njegove slike nalaze se u privatnim kolekcijama u Americi, Kanadi, Holandiji, Francuskoj, Velikoj Britaniji, Mađarskoj, Sloveniji i Hrvatskoj.
Za stvaralaštvo Miroslava Jovančića značajno je i njegovo bavljenje muzikom koja se prepliće sa slikarstvom.

veza između slikarstva i muzike

[hr]

o grupi Cadabra

[hr]

o grupi Ethnokor

[hr]

o Jovančić jazz quartetu

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*