POLA VEKA SUBOTIČKE POPULARNE MUZIKE

Posle 10 godina, izašla je iz štampe knjiga “POLA VEKA SUBOTIČKE POPULARNE MUZIKE” autora Tihomira Mišića.

Svečana promocija knjige održaće se u petak, 07.02.2020. godine u 19.00 časova u Gradskoj biblioteci u Subotici.

Evo šta kaže autor o samoj knjizi:

Početkom 2009. godine sa Jugoslavom Ivićem i Brankom Kozarićem pokrenuo sam sajt SVA TA MUZIKA.
Nošeni idejom da od zaborava sačuvamo ljude i događaje, arhivirali smo sav prikupljeni materijal (tekstove, fotografije, video zapise).
Posle nekoliko godina rada na sajtu odlučili smo da se iz elektronske forme prebacimo na stari dobri papir.

Prilikom rada susretali smo se s problemima kao što su nesaradnja „preosetljivih” muzičara, nedostupnost ljudi i materijala… Kontaktirali smo više stotina ljudi, neke i više puta. Materijal je prikupljan na način uobičajen za ovakve publikacije: putem razgovora sa autorima i svedocima dešavanja, prelistavanjem dostupnih novinskih tekstova, arhivske građe, internet, facebook. Publikacija obuhvata više od pola veka popularne muzike u Subotici.

Obuhvaćeni su svi žanrovi; u publikaciji su se našli uglavnom bendovi koji su iza sebe ostavili neki autorski rad. Izuzetak su grupe iz 60-tih godina prošlog veka, kad su se uglavnom svirali prepevi. Neki pravi autorski rad bendova počinje s kraja 60-tih, početkom 70-tih godina prošlog veka, i to je bio osnovni kriterljum da se neki bend nađe u knjizi. Pomenuti su i izvođači koji jesu deo popularne muzike. Pokušali smo ispraviti neopravdano izostavljanje autora u sličnim izdanjima na ovim prostorima, s obzirom na veličinu njihovih dela (npr. Silvester Levai). Izvori fotografija i plakata su Istorijski arhiv Subotica i lične zbirke.

Neke smo i izostavili. Njima se ovom prilikom izvinjavamo. Određeni broj muzičara nije shvatio značaj socijalne i zavičajne istorije te se nije odazvao na saradnju. Da li će naša ideja da se objektivno prikažu ljudi i događaji lišeni subjektivnosti, ličnog ukusa i afiniteta, uroditi plodom – pokazaće vreme. Zahvaljujem se na savetima, idejama, prevodu, tehničkoj i drugim oblicima pomoći Dejanu Mrkiću, Darku Kovačeviću, Arpadu Tot Bagiju, Ivanu Tikvickom, Željku Šuputu, Viliki Feketeu, Maćašu Lakatošu, Gaboru F. Urbanu, Armandu Mesarošu, Danijelu Davčiku, Goranu Evetoviću, Nebojši Stankoviću, Robertu Roži, Relji Burzanu.